Razem możemy więcej – rozmowa z Pawłem Majewskim, prezesem MPEC
WYDARZENIA - Brzesko
wtorek, 14 listopada 2017 11:54

Od listopada w Brzesku obowiązują niższe ceny za dostawę energii cieplnej wytwarzanej przez MPEC. Jak to było możliwe?
To fakt, że obniżyliśmy ceny ciepła dla taryf gazowych i energii cieplnej wysyłanej do odbiorców z kotłowni rejonowej. Na podjęcie takiego kroku złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim wcześniej wynegocjowaliśmy niższe ceny na zakup przez firmę opału, gazu i prądu. Poczynione w ostatnich latach w naszym zakładzie inwestycje pozwoliły na obniżenie kosztów funkcjonowania naszych kotłowni. Przy akceptacji rady nadzorczej podjęliśmy decyzję o podzieleniu się tym efektem z naszymi odbiorcami. Wniosek w tej sprawie złożyliśmy w Urzędzie Regulacji Energetyki w połowie marca tego roku. Z uwagi na to, że czas procedowania w tej kwestii trwał pół roku, dopiero niedawno, po otrzymaniu zgody na tę obniżkę, mogliśmy ją wprowadzić. Mam nadzieję, że te niższe ceny będą obowiązywać jak najdłużej, a ich efekt będzie odczuwalny. Wiele wyjaśni się już na początku przyszłego roku, kiedy to wzrosną ceny zakupu mediów, a także węgla. Wtedy to da się w sposób wymierny oszacować skalę oszczędności ze strony naszych odbiorców.  


Wspomniał Pan o Urzędzie Regulacji Energetyki. Rozumiem, że jest to instytucja, która ma decydujący głos w kwestii ustalania cen.
Jedną z kompetencji Prezesa URE jest zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektryczne i ciepła pod względem zgodności z ustawą i jej przepisami wykonawczymi. Zawiera się w tym przede wszystkim analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez takie przedsiębiorstwa jak nasze, jako uzasadnione do kalkulacji cen i wysokości obowiązujących stawek. W złożonym w marcu wniosku szczególny nacisk położyliśmy właśnie na obniżenie kosztów wytwarzania energii. Bardzo ważne jest również to, że obecna sytuacja na rynku niejako wymusza na nas działania w celu konkurencyjności naszej oferty.  

   
Coraz częściej mówi się w Brzesku o utworzonym niedawno klastrze energii, w skład którego wchodzi również MPEC. Na czym polega działalność takiego klastra?
Możliwość tworzenia klastrów energii czy tez spółdzielni energetycznych otworzyła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, z czerwca ubiegłego roku. W Polsce zawiązało się już wiele takich lokalnych struktur. Wspólnie z burmistrzem i prezesami innych spółek miejskich postanowiliśmy również w Brzesku zawrzeć takie porozumienie. Naszym celem jest równoważenie zapotrzebowania na energię i jej nośniki. Mówiąc prościej, chodzi o uruchomienie inicjatyw proekologicznych w zakresie zarządzania energią, jej produkcji i dystrybucji. Takie wspólne działania mają doprowadzić do tego, że gmina stanie się niezależna energetycznie, a wszystkie elementy klastra funkcjonują w tzw. obiegu zamkniętym.


Jakie zatem inwestycje planowane są w gminie Brzesko w ramach klastra?
Już teraz w samej kotłowni rejonowej MPEC przygotowujemy się do budowy kotła opalanego biomasą. Na początek będzie to jeden taki kocioł, w następnych latach kolejny. Budowa kotłów przebiegać będzie etapowo, bo nie całkiem zrezygnujemy z węgla. Już złożyliśmy w tej sprawie wniosek o dofinansowanie z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Klaster planuje też zakup  na potrzeby MPK dwóch (początkowo) autobusów lub busów o napędzie elektrycznym. Przymierzamy się też do montażu i uruchomienia stacji doładowani pojazdów elektrycznych, bo z czasem będzie ich coraz więcej. Z kolei RPWiK ujęło w swoich planach dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków w Sterkowcu, zamontowanie przy tej okazji ogniw fotowoltaicznych, produkujących za darmo energię elektryczną. Władze miasta poważnie rozważają wymianę oświetlenia na lampy typu LED, które przynoszą wymierne oszczędności. W niedalekiej przyszłości przy kolejnych pracach termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej montowane będą źródła energii odnawialnej. W sprawie budowy kotła na biomasę złożony już został konkretny wniosek, pozostałe inicjatywy znajdują się w fazie opracowywania koncepcji, które pozwolą na uruchomienie kolejnych procedur.    


Skądinąd wiem, że spółka ogłosiła przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej.
MPEC jest koordynatorem zakupu nie tylko energii elektrycznej, ale i gazu dla obiektów zarządzanych przez gminę – placówek oświatowych, a także dla spółek komunalnych. Do grupy dołączyła też Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wspólne zakupy dają możliwość negocjowania lepszych warunków handlowych. Przetarg na zakup prądu już ogłosiliśmy, już niedługo ogłosimy przetarg na kupno gazu. Wszystko związane z tym procedury zostaną zamknięte jeszcze przed końcem roku. Już od września ubiegłego roku wiele gminnych obiektów dzięki wspólnym działaniom płaciło mniej za prąd, niż miałoby to miejsce, gdyby płaciły osobno. Do tej pory odbywało się to na zasadzie negocjacji z dotychczasowymi dostawcami, czyli PGNiG i Tauronem. Przetargi pozwolą wyłonić dostawcę, który zaproponuje najatrakcyjniejsze ceny. Trudno przewidzieć, jakie to przyniesie oszczędności, bo nie znamy jeszcze stawek, które wejdą w życie od nowego roku. Wszelkie podejmowane wspólnie inicjatywy to efekt doświadczeń nabytych podczas dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy z innymi spółkami. Przykładowo, już w tym roku wspólnie z RPWiK i MPK kupujemy paliwo w niższych cenach, niż gdybyśmy to czynili w pojedynkę.


Na koniec zatrzymajmy się jeszcze przy samym MPEC. „Lekcja ciepła” i ”Punkt wymiany ciepła” to dwie akcje wdrażane  właśnie teraz przez Waszą spółkę. Jakie są cele tych akcji?
Obie te akcje określiłbym jako „peryferyjne” w stosunku do naszej podstawowej działalności, niemniej są on ważne i pożyteczne. „Lekcja ciepła” to projekt realizowany wspólni przez MPEC oraz Wydział Edukacji. Skierowany jest do dzieci z zerówek i pierwszych klas szkół podstawowych. Pierwotnie akcja miała być prowadzona tylko w mieście, ale okazało się, że i szkoły spoza Brzeska zainteresowane są uczestnictwem w akcji, podczas której wspólnie z nauczycielami, w oparciu o specjalnie przygotowane konspekty, wyjaśniamy dzieciom zasady przesyłu ciepła i jego oszczędzania, a także dbania o środowisko naturalne.  Będziemy w tych placówkach, których dyrekcje odpowiedziały na naszą propozycję. „Punkt wymiany ciepła” to z kolei projekt wspierany w całym kraju przez dostawców ciepła systemowego, czyli w przypadku Brzeska także przez MPEC. Akcja polega na tym, że w wyznaczonych punktach ustawiane są specjalne stojaki z wieszakami i pojemnikami na odzież, głównie dla dzieci. Jedni mogą na tych stojakach pozostawić zimowe ubranie, inni mogą je z tych stojaków zabrać. Do realizacji tego działania przyłączyły się już MOPS, Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku oraz Caritas przy parafiach św. Jakuba i Miłosierdzia Bożego. Myślę, ze i te działania sprawiają, że MPEC jest w naszej gminie przedsiębiorstwem coraz bardziej rozpoznawalnym.


Rozmawiał Waldemar Pączek            


 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .