Reklama
WYBORY 2019. Kalendarz wyborczy
WYDARZENIA - WYBORY 2019
wtorek, 13 sierpnia 2019 09:52

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Zawiera ono również kalendarz wyborczy, który określa terminy, w których różne instytucje muszą wykonać poszczególne czynności wyborcze.

Do 26 sierpnia 2019 r.
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
    •    przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
    •    przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Powołanie okręgowych komisji wyborczych

Do 29 sierpnia 2019 r.
Dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 

Do 3 września 2019 r., do godz. 24.00
Zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

 

Do 9 września 2019 r.
Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 

Do 13 września 2019 r.
    •    Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno-sprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
    •    Zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
    •    Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
    •    Losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą
 

Do 18 września 2019 r.
Losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze

 

Do 23 września 2019 r.
    •    Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
    •    Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    •    Sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 

Od 22 do 30 września 2019 r.
Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 

Od 28 września do 11 października 2019 r., do godz. 24.00
Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

 

Do 30 września 2019 r.
Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

 

Do 3 października 2019 r.
Podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

 

Do 4 października 2019 r.
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

Do 8 października 2019 r.
    •    Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
    •    Składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
 

Do 10 października 2019 r.
    •    Zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
    •    Zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach


11 października 2019 r., godz. 24.00
Zakończenie kampanii wyborczej
12 października 2019 r.
Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13 października 2019 r., godz. 7.00-21.00
Głosowanie

 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102020

pr10spec

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .